14 – 29 april – Ulla Forsell och Åsa Lockner

Annonser

17 mars – 8 april – Mariann Gunnemark, Yvonne Karlsson och Greta Sandahl